Privacyverklaring


Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar na de laatste opdracht of contact. Alle gegevens die wij van u hebben in ons klantenbestand zullen wij dan wissen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek gebruikt cookies om te kunnen zien welke pagina's bezocht zijn in de statistieken en om te zorgen dat de webshop goed functioneert. U kunt cookies in uw browser uitschakelen maar kan gevolgen hebben voor een goede werking van de webshop. Als alternatief kunt u items ook via email bestellen.

Webformulier
Indien u contact opneemt via ons webformulier zullen de gegevens niet bewaard worden tenzij er een dienst afgenomen gaat worden. Uw ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te kunnen antwoorden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ruudlegdeur.nl.

Ruud Legdeur Pianotechniek en Muziek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aangezien altijd alles in beweging is kan de privacyverklaring soms aangepast moeten worden. Onderaan kunt u de versie en aanmaakdatum in de gaten houden.

Contactgegevens:
tel: +31 6 10974769
info@ruudlegdeur.nl


Versie 1.0 Datum:24-5-2018